RSS

Kategori arşivi: Enstrüman

Akustik Bateri Fiyatları ve Elektronik Davulda Çeşitler

 

Vurmalı enstrümanlar ikiye ayrılır. BU iki koldan birisi perdesi belli olan vurmalı çalgılardır. Diğer kolu ise perdesi olanlar yani belli başlı sesleri perdeli olarak çıkarabilen vurmalı müzik aletleridir. Vurmalı çalgılar sınıfına giren birkaç müzik enstrümanını inceleyecek olursa bunların en başında hiç eğitim almadan bile çalınabilecek olan ve sadece parmak dokunuşları ile doğaçlama ritim tutulabilen Darbuka ile işe başlayalım. Darbuka nam-ı diğer dümbelek bizim toplumumuzda olduğu kadar Orta Doğu ile Balkan ülkelerinde de fazlaca kullanılmaktadır. Darbuka iki sesten oluşmaktadır. Darbuka çıkardığı seslerden biri düm diğer sesi ise tek olarak adlandırılır. Yani düm tek sesi sadece Darbuka özel bir sestir.

Darbuka ilk sesi dediğimiz düm çalınacak olan şarkının ritmini belirler. Tek ise daha çok şarkıyı süslemek için ve doğaçlamaya yardımcı olmak için kullanılır. Darbuka daha çok düğünlerde, eğlenceli oyunlu müzikli sünnet düğünlerinde, nişanlarda, kız kınasında kullanılan bir vurmalı çalgıdır. Düğünlerde ve eğlencelerde kullanılan diğer bir vurmalı müzik aleti ise Tef adı verilen kimi yerlerde nam-ı diğer def’tir. Tef, çapı küçük ya da çapı büyük olan bir tahta veya metal kasnağın ortasına deri gerdirilerek yapılmış bir vurmalı çalgıdır. Tef vurmalı çalgılar sınıfında el ve parmak kullanılarak çalınmaktadır. Ayrıca Tef kasnağın arasına konulan ziller ile zilli Tef ya da zilsiz Tef olarak ikiye ayrılır. Zilsiz büyük Tef genelde bendir adı ile bilinir ve dini müziklerde kullanılır. Zilli Tef ise hemen hemen bütün eğlencelerde oyun havalarınde çalınan bir vurmalı enstrümandır. Başka bir eğlence çalgısı ve vurmalı enstrümanlar sınıfına giren müzik aleti adı ise Davul. Yine diğer vurmalı müzik aletleri gibi Davul geçmişide eski çağlara kadar dayanır. Davul en yaygın çalınan ve bütün dünyada çok eski çağlardan bu yana bilinen bir enstrümandır. Davul en basit vurmalı çalgılardan birisidir.

Davul yapmının iki ana temeli vardır. Bunlardan biri boru şeklince tahtadan yapılmaş yuvarlak şeklinde kasnaktır. Bu yuvarlak kasnak ağaç olabileceği gibi bazende metalden de yapılmış olabiliyor. Davul yapımının ikinci parçası ise bu kasnağın bazen sadece üstüne gerilen bazende hem üstüne hem altına gerilen ve tamamen kapatan deri parçasıdır. Davul çalmak içinse bir çalma çubuğu kullanılır. Eğer ki, Davul alt tarafında da bir deri parçasına sahipse o zaman iki tane çubuk kullanılır. Birinci çubuk ile Davul üst kısmına vurularak ritim tutulur. İkinci çubuk ilede aly kısmına vurularak ritim tutulur. Davul il ritim tutmaya yarayan bu çubuğa ise Davul tokmağı adı verilir. Vurmalı çalgılardan biri diğeri ise, Bateri fiyatları denilen müzik aletidir. Bateri fiyatları de yine diğer vurmalı enstrümanlar gibi şarkıda ritim tutmaya yarar. Bateri çalma prensibi ise bilinenin aksine yani çok hızlı olmanın aksine dengili çalma ve akıcılık ile olur. Bilinen standart bir Bateri beş adet Davul ve üç adet zilden ibarettir. Bateri fiyatları de yine parmak kullanılmadan çalınan müzik aletidir.

Bateri çalmak için kullanılan ağaç iki adet ağaç sopa vardır. Bateri fiyatları için kullanılan bu ağaç sopalara ise baget adı verilmiştir. Bateri için kullanılan bu baget sopalar sadece ağaçtan değil metalden üretilmiş olanlarıda vardır. Bateri gibi bir diğer Davul benzeride Trampet adı verilen vurmalı çalgıdır. Trampet ise tıpkı Davul gibi geniş bir çapa sahip olan yuvarlak bir kasnağın hem alt yüzüne hemde üst yüzüne birer deri parçası gerdirilerek yaplmış vurmalı bir müzik aletidir. Trampet ise aynı Bateri fiyatları ve Davul gibi parmak vurarak değil iki çubuk kullanılarak çalınmaktadır. Orduların, okul takımlarının, izci topluluklarının vazgeçilmez bir vurmalı müzik çalgısıdır. Çünkü; Trampet hem ordu olsun hem okul ve izci topluluğu olsun hepsi için yürüyüş ve adım ritimi tutmayı sağlar. Trampet özelliklede resmi törenlerde geçişler sırasında uyumlu ritimi tutmaya yardımcı müzik aletidir.

Reklamlar
 
Yorum yapın

Yazan: Şubat 19, 2013 in Enstrüman

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,